Legal Wales Conference 12 October 2018 / Cynhadledd Cymru’r Gyfraith 12 Hydref 2018 – Save the Date / Cadwch y Dyddiad

The 2018 Legal Wales Conference will be held at Aberystwyth University on Friday 12th October 2018.  Please save the date.  More details to follow. Any queries please email legalwalesconf@aber.ac.uk

 

Cynhelir Cynhadledd Cymru’r Gyfraith 2018 ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener 12fed Hydref 2018. Cadwch y dyddiad, os gwelwch yn dda. Manylion pellach i ddilyn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at cynhcymrurgyfraith@aber.ac.uk