SQE yn y Gymraeg – angen ymgeiswyr i’w brofi! SQE in Welsh – candidates wanted to test it!

Ydych chi’n adnabod darpar gyfreithiwr a allai fod yn awyddus i’n helpu ni i brofi’r Solicitor Qualification Examination (SQE) a chael hyd at £450? Rydyn ni’n chwilio am bobl i sefyll asesiad SQE2 yn Gymraeg ar 25 Medi 2021.  

 

Mae arnom angen ymgeiswyr sy’n rhugl yn y Gymraeg a’r math a fydd yn sefyll SQE yn y dyfodol. Gallai’r rhain gynnwys:

 

•               Myfyrwyr Cwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC) 

•               paragyfreithiwr

•               swyddogion cyfreithiol siartredig

•               cyfreithwyr dan hyfforddiant

•               prentisiaid sy’n gyfreithwyr.

 

I gael rhagor o wybodaeth a gwybod sut i gofrestru https://sqe.sra.org.uk/news-item/2021/07/06/sqe-welsh-pilot

 

 

Know an aspiring solicitor who might like to help us test the Solicitor Qualification Examination (SQE) and get up to £450? We’re looking for people to sit the SQE2 assessment in Welsh on 25 September 2021.  

 

We need candidates that are fluent in Welsh and the type who will sit the SQE exams in the future. These could include:

 

•               LPC students 

•               paralegals

•               chartered legal executives

•               trainee solicitors

•               solicitor apprentices.

 

Find out more and how to sign up https://sqe.sra.org.uk/news-item/2021/07/06/sqe-welsh-pilot